3.3. Orta Kademe Yönetim Katkısı

Orta kademe yöneticiler, kurumlarda girişimciliğin önünde engel oluşturan bir role bürünebileceği gibi, tetikleyici ve teşvik edici etkin bir rol de üstlenebiliyor. Bu noktada, orta kademe yöneticilere şirketin inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerine aktif bir şekilde katılım sağlayabilecekleri ve liderlik edebilecekleri bir alan yaratmak kritik hale geliyor.

Şirket bünyesindeki girişimcilik faaliyetlerinin artması için bireysel çabalardan fazlasının gerektiğinin gösterilmesi ve kolektif yaratıcılığın desteklenmesi adına, orta kademe yöneticilerin “değişim elçileri” olarak konumlandırılarak, üst yönetim ve çalışanlar arasında girişimcilik çalışmalarını hızlandıran bir rol oynamaları önem kazanıyor. Bu doğrultuda değişim elçilerinin yalın girişimcilik yaklaşımı, fikir portföyü yönetimi ve kurum dışında girişimler ile iş birliği geliştirme gibi konularda eğitimler ile güçlendirilmesi, kurum içinde yalın iş geliştirme yaklaşımının uygulanmasına ve girişimciliğin sürekliliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor. Bunun yanında, çalışanları yeni bir proje için heyecanlandırmak, projenin sağlıklı bir şekilde geliştirilebilmesi için zaman, bütçe ve iş ağı yönetimini yapmak, ekip içindeki dinamikleri koordine ederek ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak, sahip oldukları iş ağları sayesinde ekiplerin ihtiyaç duydukları insan kaynakları ile buluşturmak ancak orta kademe yönetimin katılımı ve katkısı ile mümkün olabiliyor. Bu sebeple, girişimci şirketlerde orta kademe yöneticiler inovasyon ve girişimcilik kültürünü besleyen önemli katalizörler olarak görülüyor.

 

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir