3.4. Kurumlarda İnovasyon Süreçleri

İnovasyon ve girişimcilik projeleri ile iş birlikleri risk almayı teşvik eden, deneme-yanılma odağında yürütülen çalışmalar olsa da, tüm bu sürecin desteklenebilmesi için kurumsal bir yapı içerisinde nasıl yürütüleceğini tanımlamak gerekiyor. Kurumlarda girişimcilik dönüşümünü sürdürülebilir kılmak için yapılması gereken işlerin başında, inovasyon ve girişimcilik yönetiminin nasıl yürütüleceğinin belirlenmesi ve süreçlerin tanımlanması geliyor.

Fikir üretimi aşaması müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla fikirlerin yaratılması için ana girdiyi oluştururken; ortaya çıkan fikirlerin şirket bünyesinde değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi doğru kaynakların doğru fikirlere yatırım olarak aktarılmasına olanak tanıyor. Kuluçka ve prototiplendirme aşamaları önceliklendirilen fikirlerin; müşteriye değer tekliflerinin belirlenmesi, kullanıcı deneyiminin tasarlanması, prototiplendirilerek müşteri ile test edilmesi ve müşteri geri bildirimleri sonrası iyileştirilmesi adımlarını içerirken; fayda ve maliyet analiziyle fikrin şirkete getirmesi beklenen finansal etki hesaplanıyor. Ticarileştirme aşamasında fikrin pazara sürümüne yönelik iş modelinin tanımlanmasıyla; hedef müşteri kitlesi, gelir ve fiyatlandırma modeli ile satış kanalları gibi ana bileşenler belirleniyor. Pazara sunulan ürün ve hizmetlerin ölçeklendirilmesi ise ticarileşen ürün ve servislerin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Yaşam döngüsü yönetimi düzenli fayda ve etki takibi üzerinden sürekli iyileştirme ve dönüştürme yapılmasına imkân tanırken; ekosistem yönetimi ise iş birlikleriyle ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlıyor ve şirket bünyesinde gerekli kaynak atamalarının yapılarak yönetişim yapılarının kurulmasını gerektiriyor.

İnovasyon yönetimini destekleyen bu iç süreçlerin yapılandırılması, tüm çalışanların sürece olan katkısının netleştirilmesine öncülük ediyor. Bunun yanında, süreçlerin yalın girişimcilik yaklaşımı ile uyumlu, minimum seviyede onay mekanizması ve bürokrasi yaklaşımı ile yönetilmesi kurumlarda girişimcilikte zaman kaybının önüne geçiyor.

Öte yandan, inovasyon yönetiminde, birinci günden itibaren karşılaşılabilecek tüm vakaları ön görmek mümkün olmuyor. Bu sebeple, girişimci şirketler inovasyon yönetimini, zaman içinde gelişen ve yeni vakalar ile karşılaştıkça zenginleşen bir süreç kolaylaştırıcısı olarak konumlandırıyor. Bu sayede girişimci kurumlarda inovasyon, etkin ve aynı zamanda inovasyon doğası ile uyumlu esnek kurumsal iç süreçler ile harmanlanarak yönetiliyor.

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir