3.1. Strateji, Vizyon ve Yetki

Girişimcilik dönüşümüne adım atmış her kurumun, inovasyon stratejisi belirlemesi gerekiyor. Şirketin orta ve uzun vadeli stratejisi ile aynı doğrultuda şekillendirilerek şirket stratejisine dahil edilmesi gereken inovasyon stratejisi, kurumların değişen pazar koşullarını göz önünde bulundurarak kendini yeniden konumlandırmasını sağlıyor. Bu stratejik yönelim ve konumlandırmadan yola çıkarak, kurumların hangi odak alanlarında gelişim göstermeleri gerektiğini ve nasıl bir fikir portföyü yönetmeye ihtiyaç duyduklarını da kısa ve uzun vade için şekillendirmeleri gerekiyor. Odak alanı şirketin geleceğini etkileyeceği düşünülen, takip edilmesi ve gelişim sağlanmasına karar verilen konu başlıklarını temsil ediyor. Bu sebeple odak alanları, şirkete kimler tarafından nasıl ve ne zaman inovasyona yönelik girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini gösteren bir pusula olmanın ötesine geçerek, hangi konuya yatırım yapılması gerektiğine de yön veriyor.

Tüm detayları ile şekillendirilen inovasyon stratejisinin hayata geçirilmesi noktasında, yönetim kurullarının CEO ve ekibine bu stratejiyi uygulama yetkisi vermesi ve inovasyon çalışmaları için ayrı bir bütçe ayırması oldukça önem kazanıyor. İnovasyon yönetimi için açık ve net bir stratejinin olması, üst yönetimin sürece aktif bir şekilde dahil olmasına ve yetkilendirilmesine; inovasyon çalışmalarına yönelik bütçe ve bütçenin takip mekanizmalarının geliştirilmesi ise, sürecin sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaşmasına katkı.

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir