Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak

Kurumlar için Girişimcilik Dönüşümü Rehberi

Girişimciliğin kurum içine taşınmasıyla kazanılacak çeviklik kurumlara rekabet avantajını sağlayacak önemli değerlerden biridir. Kurumsal girişimciliği başarı ile yürüten şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri odağında sosyal etkisi güçlü iş modelleri hayata geçirmesi ve inovasyonda sürdürülebilirliği yakalaması daha kolay olmaktadır.
Kurumların girişimcilik çalışmalarına rehberlik edilmesi amacıyla Deloitte iş birliğinde hazırlanan rapor, yoğun ve değişken rekabet şartlarında şirketlerin süreklilikten sürdürülebilirliğe geçişi sağlayabilmek için başvurduğu kurumlarda girişimciliğin genel çerçevesini ele alınarak kurumların girişimcilik konusundaki faaliyetlerinin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine etkisi incelenmekte, kurumlarda girişimcilik yöntemlerine yönelik uygulamalar ve Türkiye’de şirketlerin yürüttüğü girişimcilik faaliyetlerine odaklanan vaka çalışmalarına yer vermektedir.
Raporu İndirin
TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Hakkında /

TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Hakkında

javascript:void(0)TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu 2016 yılından beri şirketlerde inovasyonu çalışır hale getirmek, kurumiçi girişimcilik kültür ve becerisini güçlendirmek, kurumiçi girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla birçok toplantı ve buluşma serisi düzenlemiştir. İstanbul dışında İzmir ve Gaziantep’te gerçekleştirilen etkinliklerle farklı kurumsal kültürlere sahip, farklı çalışma tarzlarını benimseyen şirketler, kurumiçi girişimcilik ile ilgili yaptıkları çalışmaları dinleme ve birlikte öğrenme şansı yakalamıştır. Bu süreçte kurumiçi girişimcilik kavramının anlaşılması ve doğru şekilde hayata geçirilmesi için bir yol haritasına ihtiyaç olduğu belirlenmiş ve bir rehber çalışması yapılmıştır. Bu çerçevede, Özyeğin Üniversitesi ve Accenture iş birliğinde hazırlanan Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi ile,

• Kurumlarda girişimciliğin kavramsal bilinirliği artırmak adına öncelikle inovasyon ihtiyacı doğrultusunda öne çıkan girişimcilik ve kurumlarda girişimcilik ile ilgili genel tanımlara;
• Kurumlarda girişimcilik programları tasarlamak ya da kurum içinde girişimcilik kültürünü destekleyecek adımlar atmak isteyen şirketlerin inovasyonu çalışır hale getirmelerini destekleyecek örneklere;
• Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri okuyabilmek amacıyla hazırlanman kurumiçi girişimcilik vakalarına;
• TÜSİAD üye şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilen bir anket çalışmasına;
• Girişimcilik faaliyetlerine başlamak veya mevcut faaliyetlerini iyileştirmek isteyen şirketlerin strateji, vizyon, inovasyon ve yönetim süreçleri ile girişimcilik kültürü bileşenlerini bütünsel olarak kapsayan bir yol haritasına yer verilmiştir.
Kurumiçi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarlanan TÜSİAD Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi, şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirmek için 100 günlük bir aksiyon planı sunmaktadır. Türkiye’de ve dünyada uygulamalarıyla öne çıkan şirket örnekler paylaşılarak kurumlarda kültürel altyapıyı oluşturmanın ve bütünsel bir bakış açısı benimsemenin girişimcilik dönüşümündeki önemi vurgulanmıştır