3.2. Girişimcilik Kültürü

Kurumlarda girişimciliğin şirket geneline yayılması ve sürdürülebilir olması için girişimcilik kültürünün şirket DNA’sına işlenmesi büyük önem taşıyor. Girişimci zihniyetin çalışanlar tarafından uygulanmasının yanı sıra girişimciliğe yönelik yönetişim ve organizasyon yapılarının kurulması, şirket bünyesinde yetenek yönetiminin bu doğrultuda yapılması, ilgili eğitim ve koçluk yapılarının oluşturulması ve tüm bu kurgunun ödüllendirme ve performans yönetimi ile desteklenmesi girişimcilik kültürünün sürdürülebilir olmasının yapı taşlarını oluşturuyor.

Şirket genelinde girişimci zihniyetin her seviye çalışan tarafından içselleştirilmesi; şirket içinde yaratıcı düşünmeyi, risk almayı, sorgulamayı, gözlem yapmayı, iş ağını (network) geliştirmeyi ve farklı alanlar arasında bağlantı kurabilmeyi desteklemekten geçiyor. Başarısızlıkların da bir gelişim fırsatı olarak kabul gördüğü bir sistem içerisinde desteklenmesi gereken bu yaklaşım sayesinde, şirket bünyesinde inovasyonu çalışır hale getirmek için daha çok deneme yapmanın kapıları aralanmış oluyor. Girişimcilik kültürünü şirket içine taşımanın yolu, yalın iş geliştirme yöntemlerini tüm çalışanlar tarafından uygulanabilir hale getirmekten geçiyor. Çalışanlar yeni bir fikir geliştirirken varsayımlarını test edecekleri ve elde ettikleri bilgiler ile bir sonuca varabilecekleri yalın girişimcilik yöntemlerini iş yaşamlarının her aşamasında uygulayabilir hale geldiklerinde, kültürel dönüşümün entelektüel boyutu önemli ölçüde tamamlanmış oluyor. Kurumlarda girişimcilik kültürünün güncel teknolojik, sektörel gelişmeler ve ilham veren diğer vakaların paylaşımı ile sürekli desteklenmesi ise yalın girişimcilik uygulamaları ile temeli inşa edilen bu kültürün devamlılığını sağlıyor. Yalın girişimcilik uygulamalarına hâkim, alandaki gelişmelerden düzenli olarak beslenen çalışanlar için şirket içinde oluşturulacak test ortamı ile yeni fırsatların keşfedilmesine imkân tanınıyor.

Girişimcilik kültürünü şirket bünyesine entegre etmek, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin bu bakış açısı ile yürütülmesi anlamına gelmiyor. Bir kurumun yaptığı ve yine o kurumu başarılı kılan işlerin çoğu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve verimlilik artışını sağlamaktan geçiyor. Örneğin Tesla, tüketicilerin ilgisini çeken yeni araç konseptleri ile fark yaratsa da, arka tarafta Tesla’nın da geleneksel bir araç üreticisi olduğunu ve tıpkı diğer üreticiler gibi üretimde verimlilik artışı ile kârlılığını artırmayı hedeflediğini unutmamak gerekiyor. Bu doğrultuda, gerek yeni olanı arama ve ticarileştirme, gerekse yeni olanı iyileştirmede aktif olan kurumlar fark yaratıyor. Bu noktada, şirketlerin çok yönlü ve çevik olması, her iki alanda da rol alabilme esnekliğine sahip olması gerekiyor. Tüm bu süreçte girişimcilik kültürü, şirketlerin yeni olanı keşfetmesi ve geliştirmesini destekleyen önemli bir hızlandırıcı olarak devreye giriyor. İnovasyonun hayata geçmesini takiben ölçeklenmesi ve kârlı hale gelmesi için izlenen yöntemler işletmecilik yaklaşımı gerektiriyor. Girişimcilik kültürünü içselleştirmiş şirketler, çalışanlarını her iki alanda da güçlendiren, yeni olanı ararken mevcut olanı iyileştirmeye odaklanan bir bakış açısı ile fark yaratıyor.

Girişimcilik zihniyetinin yanında bir diğer kritik faktör olan girişimcilik ve inovasyona yönelik yönetişim yapılarının kurgulanması ve gerekli organizasyonel yapıların tasarlanması, şirketin yenilik arayışına ve girişimcilik faaliyetlerine resmiyet kazandırırken, çalışanlar arasında konuya verilen önemin algısını güçlendiren bir etken olarak öne çıkıyor. Şirketler, girişimciliği güçlendirmek ve etkin yönetebilmek adına özerk inovasyon birimleri kurma yoluna gidebiliyor. Bu yöntem AR-GE birimlerinden farklı olarak inovasyonu yaratmak için değil, girişimcilik ve inovasyon süreçlerini yönetmek ve desteklemek amacıyla uygulanıyor.

Girişimcilik kültürünün şirket içerisinde yaygınlaştırılmasında kişilerin yetkinliklerinin zenginleştirilmesi ve yönetimi de büyük önem kazanıyor. Şirket çalışanlarının ve organizasyona yeni katılanların yetenek yönetimlerinde girişimcilik ile ilgili kriterlerin değerlendirmeye alınması ve uygulanması gerekiyor. Eğitim programlarının kurgulanarak çalışanların girişimci zihniyet ve iş yapış yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi, girişimci kültür dönüşümü için “değişim elçilerinin” belirlenerek koçluk programları ile yeni kültürün şirket geneline yaygınlaştırılması atılması gereken adımlar olarak öne çıkıyor.

Tüm bunların yanı sıra, üst seviyeden başlayarak her kademeye yaygınlaştırılan, girişimciliğe yönelik performans metrikleri ve bunların yönetimi şirket bünyesinde kritik bir itici güç sağlarken; kurgulanan ödüllendirme mekanizmaları ve teşvikler çalışanların bu hedeflere koşmasına yönelik motivasyonun sağlanması için temel bir unsur haline geliyor.

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir