2 - Kurumlarda Girişimcilik

Hızla değişen sektör dinamikleri ve artan rekabetle zorunlu hale gelen inovasyonun şirket bünyesinde hayata geçirilmesine yönelik temel araçlardan olan kurumlarda girişimcilik, inovasyona yönelik fikir havuzunun genişletilerek kurumiçi veya dışı kaynaklardan beslenmesi ve şirket hedefleri ile uyumlu olanların girişimci yaklaşımlarla hayata geçirilmesini amaçlıyor. Kurumlarda girişimciliği, şirket içinden veya dışından gelen yenilikçi fırsat veya fikirlerin, şirket tarafından desteklenerek ticarileştirilmesi veya ölçeklenmesi olarak tanımlıyoruz.

İnovasyonun hayata geçirilmesine yöneliktemel araçlardanolan kurumlarda girişimcilik, şirket içinden veya dışından gelen yenilikçi fırsat veya fikirlerin, şirket tarafından desteklenerek ticarileştirilmesi veya ölçeklenmesidir.”

Kurumlarda girişimcilik kapsamında ortaya çıkan yeni fikirler, yeni ürün ve servisler olarak pazara sunulabileceği gibi şirketin mevcut işlerini iyileştirmelerini destekleyecek çözümler olarak da hayata geçebiliyor. Her iki hedefe de odaklanabilen bir bakış açısı benimseyen şirketler, başarı yolunda daha hızlı ilerliyor.

Dünya genelinde kurum içerisinde girişimcilik faaliyetleri gerçekleştiren veya kurum dışındaki paydaşlarla iş birliği yapan şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya çapında yaygın olarak kullanılan Apple’ın Mac, iPod, iTunes, iPhone ve iCloud ürünleri; Google’ın Gmail, Google Maps, AdWords, AdSense, Sürücüsüz Araçlar ve Google Gözlük inovasyonları kurumlarda girişimcilik ile hayata geçmiş örnekler olarak öne çıkıyor. Kurumiçi girişimcilikte bir diğer çarpıcı örnek olan W.L Gore (Gore-Tex kumaş şirketi) firması, çalışanlarından birinin fikriyle ortaya çıkan gitar teli ürünüyle (ELIXIR Strings) bambaşka bir pazara girerek günümüzde dünya lideri konumuna ulaşmış olmasıyla dikkat çekiyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de girişimciliğe dair ilgi ve farkındalıkla beraber kurum içinde ve dışında alınan aksiyonlar gün geçtikçe artıyor. Şirketler kurum içinde, girişimciliği profesyonel yöntemler ile şirketlerine adapte etme çalışmalarına hız veriyor. Kurum dışında ise, kurumlarda girişimciliğe yönelik farklı platformlarda buluşmalar düzenleniyor, ekosistem içindeki farklı oyuncularla iş birlikleri gerçekleştiren şirketler yeni fikirlerin oluşturulması ve hayata geçirilmesini sağlıyorlar.

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir