6 - Türkiye'de Kurumlarda Girişimcilik Anketi

Kurumlarda girişimcilik faaliyetlerinin Türkiye’deki şirketler arasındaki olgunluk ve farkındalık seviyesi hakkında bilgi edinmek adına, farklı sektörlerden 48 TÜSİAD üye şirketinin katılımıyla 1-13 Mart 2018 tarihleri arasında bir anket gerçekleştirildi. Ankete katılan şirketlerin sektörel, iş modeli ve büyüklük boyutlarında dağılımlarıyla birlikte elde edilen sonuçlara bu bölümde yer veriliyor.

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir