TÜSİAD Hakkında /

TÜSİAD Hakkında

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur.

TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington D.C., Berlin, Londra, Paris’te uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır.

Hali hazırda TÜSİAD’da her bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığını yaptığı 11 Yuvarlak Masa (Ekonomi ve Finans; Sanayi Politikaları; Sosyal Politikalar; Kalkınma Politikaları; Dijital Dönüşüm; Enerji ve Çevre; Girişimcilik ve Gençlik; Küresel İlişkiler ve AB; Yatırım Ortamı; Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler; Üye İlişkileri) bulunmaktadır. Bu Yuvarlak Masaların altında ise STEM’den kurumiçi girişimciliğe, e-ticaretten toplumsal cinsiyet eşitliğine, sanayide dönüşümden sermaye piyasalarına kadar çalışmalar yürüten çalışma grupları yer almaktadır.


TÜSİAD bu çalışmalarını  Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu,  Özyeğı̇n Üniversitesi - TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, Sabancı Üniversitesi - TÜSİAD Rekabet Forumu  ve TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu ile desteklemektedir.


Dünya genelinde düşünce kuruluşlarıyla (Brookings, GMF, Institut du Bosphore, Berlin Bosphorus Iniative, UNDP) yaptığı ortaklıklar ve uluslararası üyelikleri (BUSINESSEUROPE, BRICA, Business at OECD, UNFCCC, Global Business Coalition, BUSINESSMED, Brussels Energy Club) ile dünya gündemini takip etmekte ve Türkiye için bir gelecek vizyonu oluşturmaktadır.

 

TÜSİAD'IN TEMSİL YETENEĞİ

TÜSİAD bünyesinde 650’yi aşkın iş dünyası liderini bir araya getirmektedir.

Üye tabanı Türkiye’nin;

- kurumlar vergisinin %80’ini ödeyen,

- kamu dışı milli gelirin %50’sini gerçekleştiren,

- kayıtlı istihdamın %50’sini (kamu ve tarım hariç) sağlayan,

- dış ticaretin %85’ini (enerji ithalatı hariç) gerçekleştiren

yaklaşık 4.500 şirketi temsil etmektedir.

 

TÜSİAD Web Sitesi