Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak

Kurumlar için Girişimcilik Dönüşümü Rehberi

Girişimciliğin kurum içine taşınmasıyla kazanılacak çeviklik kurumlara rekabet avantajını sağlayacak önemli değerlerden biridir. Kurumsal girişimciliği başarı ile yürüten şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri odağında sosyal etkisi güçlü iş modelleri hayata geçirmesi ve inovasyonda sürdürülebilirliği yakalaması daha kolay olmaktadır.
Kurumların girişimcilik çalışmalarına rehberlik edilmesi amacıyla Deloitte iş birliğinde hazırlanan rapor, yoğun ve değişken rekabet şartlarında şirketlerin süreklilikten sürdürülebilirliğe geçişi sağlayabilmek için başvurduğu kurumlarda girişimciliğin genel çerçevesini ele alınarak kurumların girişimcilik konusundaki faaliyetlerinin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine etkisi incelenmekte, kurumlarda girişimcilik yöntemlerine yönelik uygulamalar ve Türkiye’de şirketlerin yürüttüğü girişimcilik faaliyetlerine odaklanan vaka çalışmalarına yer vermektedir.
Raporu İndirin
Raporları İnceleyin /

Raporları İnceleyin