Kurumlarda Girişimcilik Rehberi Hakkında /

Kurumlarda Girişimcilik Rehberi Hakkında

TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu 2016 yılından beri şirketlerde inovasyonu çalışır hale getirmek, kurumiçi girişimcilik kültür ve becerisini güçlendirmek, kurumiçi girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede Özyeğin Üniversitesi ve Accenture iş birliğinde hazırlanan “Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi” çerçevesinde inovasyon ihtiyacı ile bu ihtiyaç doğrultusunda öne çıkan girişimcilik ve kurumlarda girişimciliğin genel tanımları ele alınarak; kurumlarda girişimcilik yapısının temel çerçevesi ve kurumlarda girişimcilik programları üzerinden uygulamaya yönelik adımlarla şirketlere yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Aynı doğrultuda, Türkiye’de ve dünyada kurumlarda girişimcilik uygulamalarında başarı gösteren örnek vakaların paylaşılmasının şirketlere kurumlarda girişimcilik yolculuklarında rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Rehber kapsamında TÜSİAD üye şirketlerinin katılımı ile yapılan anket çalışmasıyla ise Türkiye’de kurumlarda girişimciliğe ve inovasyona dair farkındalık seviyesi ortaya konmaktadır.